VPN tiện ích mở rộng của Chrome

VPN tiện ích mở rộng của Chrome – QVPN.VIP TẢI VỀ

Lợi ích của VPN

 • Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Chrome VPN trên Windows nhưng trước tiên hãy xem các yêu cầu và đề xuất của chúng tôi là gì.
 • Yêu cầu
 • Để thiết lập Chrome VPN trên Windows, bạn sẽ cần: Trong trang web này, bạn sẽ thấy phần trên của trình duyệt, danh mục (1)VPN tiện ích mở rộng của Chrome
 • Sau đó, nhấp (2) TẢI VỀ” để hướng trình duyệt của bạn đến Google Webstore.
 • Nhấp chuột (3) Thêm vào Chrome” để cài đặt tiện ích.
 • Sau đó, có một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện trong trình duyệt của bạn và nhấp vào “Thêm tiện ích mở rộng” (4)
 • Sau đó, có một thông báo rằng bạn đã cài đặt phần mở rộng VPN.
 • Bây giờ bạn có thể sử dụng VPN. Đầu tiên.
  Nhấp vào biểu tượng (5)
  Nhấp vào danh mục quốc gia (6)
  và sau đó chọn quốc gia ưa thích của bạn (7)

 • Trong các nút proxy chọn bất kỳ danh mục nào. (8) (9) và bấm “Bắt đầu Proxy” (10) để bắt đầu sử dụng VPN.

 

 • Nếu bạn muốn thay đổi quốc gia ưa thích của mình, chỉ cần nhấp “Dừng Proxy” (11)
  sau đó chọn quốc gia ưa thích của bạn (12)
  Và bấm “Bắt đầu Proxy”để áp dụng các thay đổi. (13)


Bây giờ, hãy tận hưởng Tiện ích mở rộng Chrome QVPN của bạn.